Aquafin 1K

 89,95

Downloads

Beschrijving

Aquafin 1K

Eigenschappen:
• starre afdichtingsmortel
• sulfaatbestendig
• voor binnen en buiten
• voor wand en vloer
• waterondoorlaatbaar
• geschikt voor alle draagkrachtige gangbare ondergronden in de bouw
• hydraulisch afbindend
• lichte verwerking, zuinig in verbruik
• kan met borstel, spaan of geschikte spuitapparatuur verwerkt worden
• hardt zonder grondering op matvochtige ondergronden uit
• Dampdiffuus, vorst- en verouderingsbestendig
• Bouwafdichting conform DIN 18195-deel 2, tabel 7
• Bewijsbaar effectief tegen negatief drukkend water
• Bewijsbaar effectief tegen betonaantastend water conform DIN 4030

Toepassing:
Afdichtingen in nieuw- en renovatiebouw in aardrakende bouwdelen tegen grondvocht,
niet drukkend sijpelwater, stuwend sijpelwater/drukkend water (op constructieve, verantwoorde ondergronden), van binnenuit drukkend water, Afdichting achteraf tegen van buiten indringend
vocht alsmede als horizontaalafdichting in en onder wanden en funderingssokkels.
Weersbeïnvloede of groendaken van parkeergarages, prefab betonnen garages, afvalwaterbassins,
rioolwaterreservoirs en kanalen, stuwdammen en sluizen.
Voor nadien niet scheurgevoelige ondergronden.
Bij toepassing in reservoirs of waterbelastingen met week water met een hardheid < 30 mg CaO/l is principieel
een wateranalyse noodzakelijk.
De beoordeling van de betonaantasting geschiedt conform DIN 4030. AQUAFIN-1K is bestand tot de
kwalificatie „chemisch aantastend“ (milieuklassen XA2).

Ondergrond:
De ondergrond moet draagkrachtig, redelijk vlak,
poreus zijn en het oppervlak moet gesloten zijn.
Eveneens vij van grindnesten, gaten, openstaande scheuren, holle voegen,
stof en hechtingsverminderende stoffen zoals bijv. olie, verf, sinterlagen en losliggende lagen.
De ondergrond mag vochtig maar niet nat zijn.
Als ondergrond zijn geschikt: voegdichte beton, mortels P11 en P111 evenals volgevoegd metselwerk.
Grofporige ondergronden zoals betonsteen en oneffen muren met een cementmortel egaliseren.
Ondergrond dusdanig voornatten dat ze op het moment van applicatie matvochtig zijn.

Verwerking:
1. De ondergrond conform de ondergrondeisen voorbereiden.
2. De ondergrond dusdanig voornatten dat deze op het moment van applicatie matvochtig is.
Sterk zuigende ondergronden en licht-zandende ondergronden met ASO-Unigrond gronderen,
de grondering goed laten drogen alvorens met opvolgende arbeidsgangen aan te vangen.
3. Ca. 1,6 l resp. 6,7 l poeder met leidingwater in een schone kuip aanmaken totdat een homogene,
klontenvrije mortel ontstaat.
Met een krachtig mixer (ca.500-700 rpm) gedurende ca. 2-3 minuten mengen.
4. AQUAFIN-1K met borstel of spaan in min.2 arbeidsgangen aanbrengen.
De 2e en evt. opvolgende lagen pas aanbrengen als de 1e laag door belopen of
verdere applicatie niet meer beschadigd kan worden (ca. 4 tot 6 uur bij +20 °C/60 %).
Een gelijkmatige laagdikte wordt verkregen met een getande spaan (4-6 mm.) en aansluitend gladspanen.
Als alternatief kan AQUAFIN-1K met geschikte apparatuur verspoten worden.

Inhoud:
25 kg

Meer weten? Lees onze blogs voor advies op maat.

Bent u aannemer of grootaannemer? Neem dan met ons contact op voor een offerte op maat!

Offerte aanvragen